Onze visie

Wij denken dat de financiële administratie voor veel mensen en bedrijven een noodzakelijk kwaad is. Wij willen het leuker en makkelijker maken door samen met onze klanten te kijken naar hun mogelijkheden en groeipotentie. Dat is een kwestie van ambities formuleren, resultaten inzichtelijk maken, soms spelen met cijfers en soms heel hard werken om op tijd de administratie op orde te hebben. Wij hebben daar veel plezier in en merken dat het onze klanten motiveert en activeert. Ons doel is dan ook hen op weg te helpen zodat zij zelf (weer) het gevoel van regie hebben in de wirwar aan financiële en fiscale regels en mogelijkheden. Daardoor ontstaat vanzelf weer meer ruimte voor alle andere facetten van het ondernemerschap! 

Het financiële wel en wee van uw bedrijf wordt niet alleen bepaald door jaarrekening en administratie. Wij vinden dat wij een belangrijke signaleringsfunctie  hebben. Door onze interne processen zoveel mogelijk te automatiseren en zoveel mogelijk online te werken behalen we voor u en voor ons een belangrijk (tijds-)voordeel. We doen daarmee standaard wat standaard kàn en houden tijd over voor wat echt belangrijk is: samen met u sturen op de cijfers.