CasestoCare : ‘Van Hanze helpt ons om door te groeien’

Wie is van Hanze

CasestoCare is een goed voorbeeld hoe Van Hanze groeiend ondernemerschap begeleidt in al haar facetten:

Bedrijf: Cases to Care

Martijn Simmelink is eigenaar/directeur van Cases to Care. Samen met zijn vrouw Marije runt hij een zorgorganisatie die zich richt op jongeren en jongvolwassenen met een stempel en gedragsproblematiek én afstand tot de maatschappij. “Wij begeleiden deze groep ambulant. Het kan om een jongetje van 13 gaan met gedragsproblematiek, die niet naar school gaat, of iemand van 27 die het net niet helemaal zelf red. Wij kwamen op een gegeven moment tot de conclusie dat de arbeidsprojecten voor deze doelgroepen niet altijd goed aansluiten. We wilden daar iets mee. We hebben een arbeidstrainingscentrum opgezet dat gericht is op toeleiding tot arbeidsmarkt of op het weer terug naar school gaan.”

Snelle groei
En dat slaat aan want Cases to Care groeit hard. Martijn: “Als organisatie hebben we het talent om deze lastige doelgroepen te bereiken. We hebben een team hbo’ers om ons heen verzameld, maar we werken vooral vanuit onze ervaringsdeskundigheid. Ik maakte namelijk zelf deel uit van ‘jeugd die niet deugt’. Mijn ADHD werd pas op latere leeftijd gediagnosticeerd. Ik weet dus wat het is om je anders te voelen, door niemand begrepen te worden.
Van Hanze was al onze accountant. Op een gegeven moment ga je groeien en moet je een echt bedrijf gaan runnen. Toen ik een subsidie kreeg, heb ik deze gebruikt om bij Arno en Miranda op dit gebied training en informatie in te kopen.”

Marije: “Ik wil heel graag zelfstandig voor de financiën gaan zorgen en daarin wordt ik nu door Arno begeleid. Sommige dingen vind ik best lastig om te leren maar Arno laat je pas de deur uitgaan als je het echt snapt….Met Miranda praat ik over mijn toekomstige rol binnen het steeds groter wordende bedrijf. Zij heeft mij een aantal nuttige tools aangereikt waarmee ik aan de slag ben gegaan.”

Jaargesprek
Martijn: “Jaarlijks analyseren we met Arno en Miranda hoe we het hebben gedaan, zowel qua cijfers als in beslissingen en wat we daarvan geleerd hebben. Daarna komen de plannen voor het komende jaar aan bod. Zij vertellen ons welke ontwikkelingen eraan komen en hoe we daar rekening mee kunnen houden. En dat contact willen uitbreiden omdat dat een hele waardevolle toevoeging is.  Arno is het ijkpunt als het gaat om cijfers, regels, richtlijnen en wetgeving. Met Miranda sparren we hoe we daarmee in de praktijk omgaan. Ze vullen elkaar daarin heel goed aan.”

Van zzp naar holding
Beide partijen kwamen tot de conclusie dat het qua verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid beter is om het bedrijf om te gaan vormen tot een holding. “Moederbedrijf Cases to Care met daaronder een tak ambulante ondersteuning en een tak arbeidstraining, die inmiddels bestaat uit twee bedrijfjes; meubels maken/kringloopwinkel en fietsvermaak. Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we aan die omvorming de beste praktische vertaling kunnen geven. Dat is waar de coaching van Miranda zich op richt”, aldus Martijn.

Flexibel
“Van Hanze vormt voor ons een heel fijn vangnet, zakelijk gezien”, stelt Martijn. “Een goede mix van het verzorgen van de financiële administratie versus persoonlijke informatie. Ze zijn voor ons ook altijd makkelijk bereikbaar. Wat ik ook belangrijk vindt: ondernemen is ook emotie; en waar ze beiden heel erg goed in zijn is het aansluiten op wie er tegenover ze aan tafel zit. Ik kan soms helemaal los gaan en Miranda kan mij daar prima in volgen; ze zijn beiden niet star, denken mee.Marije: “Ik ben soms wat emotioneler en Miranda kan daar ook heel makkelijk in mee. Van Hanze is voor ons een ideale partner.”